Mysafir në studio Ibër Elezaj drejtor i DSHPE në Klinë dhe z.Gjokë Lleshaj ish-drejtor i DSHPE

Scroll to Top