Gjendja ne komunikacion dhe zbatimi i ligjit! Ne studio me Ndue Marleku dhe Petrit Bekaj 27.07.18

Scroll to Top